500 zł na dziecko po rozwodzie

500 zł na dziecko po rozwodzie
Oceń nasz wpis!

Program rządowy „Rodzina 500+” został uruchomiony 01.04.2016 roku. Od tego też dnia osoby uprawnione mogły składać wnioski o dofinansowanie do kosztów utrzymania dziecka. Ustawa skierowana jest przede wszystkim do rodzin posiadających co najmniej dwoje małoletnich dzieci, jednak w szczególnych przypadkach ze świadczenia skorzystają rodzice jedynaków. Szczegółowo określono kto może starać się o świadczenie, w tym kto uzyska 500 zł na dziecko po rozwodzie.

Piecza nad małoletnim a 500 zł na dziecko

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, podano szczegóły programu „Rodzina 500+” oraz udostępniono dokument „Wniosek do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego”. Integralną częścią dokumentu są pouczenia, które definiują osoby uprawnione, między innymi pod kątem: dla kogo 500 zł na dziecko po rozwodzie. Tylko rodzic lub opiekun sprawujący faktyczną opiekę nad małoletnim dzieckiem może się starać o świadczenie. W przypadku sporu rozwiedzionych rodziców, wystarczy powołać się na wyrok rozwodowy, który określa sposób sprawowania opieki.

Pierwszy przypadek szczególny

Na podstawie wyroku rozwodowego można określić, który z rodziców jest uprawniony do złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze i tylko w jednym przypadku 500 zł na dziecko dla rozwodników jest dzielone. Rozwiedzeni rodzice składają 2 wnioski w przypadku, gdy opieka sprawowana jest naprzemiennie. Świadczenie zostanie podzielone proporcjonalnie, uwzględniając okres przebywania nieletniego u danego rodzica.

Drugi przypadek szczególny

Świadczenie nie będzie przysługiwało na drugie dziecko żadnemu z rozwiedzionych rodziców, jeżeli zgodnie z wyrokiem sądowym dzieci zostały rozdzielone. W takim wypadku rodzic sprawujący pieczę nad jednym dzieckiem, może starać się o świadczenie, tylko gdy spełnia kryterium dochodowe.

Szczegóły programu 500 plus

„Program 500 plus” wspiera przede wszystkim rodziny wielodzietne. Na drugie i każde następne dziecko świadczenie jest przyznawane bez badania sytuacji materialnej rodziny. Ważny jest tylko wiek dziecka i miejsce jego zamieszkania. Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od sytuacji materialnej rodziców i opiekunów. Nie zostanie przyznane jeżeli:
– dochód na jednego domownika przekracza 1.200 zł netto, gdy dziecko jest niepełnosprawne,
– dochód na jednego domownika przekracza 800 zł netto w pozostałych przypadkach.

Patologia w rodzinie a 500 zł na dziecko

Zgodnie z programem, pieniądze muszą zaspakajać potrzeby dzieci. W rodzinach dysfunkcyjnych Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie mogą wystąpić z wnioskiem o zawieszenie wypłat rodzinom. W takich przypadkach właśnie MOPR będzie w imieniu dziecka beneficjentem środków. Zagwarantuje to przeznaczenie środków właśnie na potrzeby małoletniego dziecka.

Długi rodziców a 500 zł na dziecko

Teoretycznie świadczenia nie podlegają zajęciom komorniczym, co jest zaznaczone w ustawie. Jednak Izba Komornicza apeluje o zmianę ustawy w tej części. Według Izby Komorniczej w momencie wpływu na konto bankowe świadczenia i np. wynagrodzenia rodziców, komornik (link do: http://komornikforum.pl/) w obecnym stanie prawnym, będzie mógł dokonać zajęcia.


2 comments on “500 zł na dziecko po rozwodzie

  1. Nocna Marta pisze:

    Sprawa powinna być prosta – po rozwodzie pieniądze z programu 55 plus dostaje ten rodzic, który ma opiekę nad dzieckiem. Nie ma znaczenia gdzie, co i jak – w sensie widywania latorośli przez tatusia. To matka najczęściej ponosi praktycznie całkowity trud wychowania dziecka, więc to ona powinna gospodarować tymi pieniędzmi, co pozwoli jej trochę odetchnąć i normalniej żyć.

    • pokrzywdzony ojciec pisze:

      A jak sąd orzeka opiekę nad dzieckiem w równym stopniu, to co? Da się tak zrobić czy nie? Bo u mnie jest właśnie taki przypadek i Marcel mieszka tydzień u mnie i u matki. Sprawa rozwodowa się jeszcze nie zakończyła, ale 500+ leci. Dla kogo? Oczywiście dla matki!!!! To jest właśnie polska sprawiedliwość w sądzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *