Szczegóły programu 500 zł na dziecko

Szczegóły programu 500 zł na dziecko
Oceń nasz wpis!

1 kwietnia 2016 roku ruszył sztandarowy program PiS-u „Rodzina 500 plus”. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP, szczegóły programu 500 zł na dziecko przedstawiła premier Beata Szydło. Samorządy, na których spoczywa obowiązek przyjmowania wniosków i przekazywania pieniędzy, zaczęły szkolić pracowników. Od 1 kwietnia można składać wnioski. Celem programu jest pomoc młodym rodzicom, szczególnie rodzinom wielodzietnym.

Świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko

Rodzice i opiekunowie co najmniej dwójki małoletnich dzieci mogą skorzystać z dofinansowania na drugie i każde następne dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Warunkiem przyznania świadczenia jest obowiązek sprawowania opieki nad dziećmi. Wniosek w wersji papierowej należy złożyć do właściwego urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty, albo wypełnić i wysłać druk elektronicznie. Dodatkowo zostaną uruchomione punkty mobilne.

Świadczenie dla jedynaka

Ewentualne dofinansowanie przez państwo jedynaka lub pierwszego dziecka uzależnione jest od kryterium dochodów przypadających na jednego domownika, które wynosi:
– nie więcej niż 1.200 zł netto na jednego domownika, gdy dziecko jest niepełnosprawne,
– nie więcej niż 800 zł netto w pozostałych przypadkach.

Za członków rodziny uważa się wszystkie osoby razem zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. W tej części zapis ustawy budzi najwięcej emocji, ponieważ zamieszkiwanie pod wspólnym dachem nie jest jednoznaczne z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa. Dopiero przy rozpatrywaniu wniosków będzie można stwierdzić, jakie w tej kwestii będzie stanowisko urzędników.

Świadczenia dla matek samotnych i osób rozwiedzionych

W programie 500+ nie ma znaczenia, czy dzieci są wychowywane przez osoby samotne czy dwoje rodziców. Wniosek składa osoba sprawująca opiekę nad małoletnim. Szczegóły programu 500+ wskazują, który rodzic składa wniosek.

Świadczenie nie tylko dla Polaków

Z programu 500+, oprócz obywateli polskich, mogą skorzystać cudzoziemcy, jeżeli spełnią określone w ustawie warunki:
– sprawują faktyczną opiekę nad dziećmi,
– zamieszkują na terytorium Polski z rodziną i w karcie pobytu mają adnotację „dostęp do rynku pracy”,
– objęci są zabezpieczeniem społecznym, wynikającym z umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczypospolita Polska.
Ze świadczenia nie mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przyjechali na studia oraz wykonujący pracę na podstawie wizy.

W przypadku wątpliwości

Na urzędowym druku „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” można znaleźć wyjaśnienia:
– jak wypełnić wniosek,
– kto jest uprawniony do ubiegania się o świadczenia,
– jak ustalić dochody jeżeli chce się uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko.

Dodatkowe szczegóły programu 500 plus znajdują się na stronach internetowych wielu instytucji samorządowych. Oprócz tego każdy samorząd terytorialny przeszkolił pracowników, którzy zostali oddelegowani do pracy przy realizacji programu „Rodzina 500+”.


2 comments on “Szczegóły programu 500 zł na dziecko

  1. pionowy pisze:

    Szkoda, że 500 plus nie dają na pierwsze dziecko, bo znam wiele ludzi, których może by to ruszyło. Teraz ci co mają jedno zazwyczaj i tak planują więcej, ale ci co nie mają, nie mają żadnej motywacji, żeby zmienić swoje życie. Bo bliźniaki to najwyżej z in vitro można zafundować sobie.

    • koza pisze:

      Oczywiście, że 500+ można dostać na pierwsze dziecko. Ale nie oszukujmy się, to ma być ulga, a nie zachęta do produkowania dzieci, które będą żyły na granicy ubóstwa. Albo kogoś stać na dziecko, albo nie stać i 500 zł miesięcznie niewiele w tym przypadku zmieni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *