Weryfikacja w programie 500 zł na dziecko

Weryfikacja w programie 500 zł na dziecko
Oceń nasz wpis!

Od 1 kwietnia 2016 roku osoby uprawnione składają wnioski o objęcie programem „Rodzina 500 plus”. Wnioski można składać w Urzędach Miast i Gmin osobiście lub za pośrednictwem poczty, oraz elektronicznie. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia, zostaje przeprowadzona weryfikacja w programie 500 plus każdego złożonego wniosku.

Prawidłowo wypełniony wniosek

Weryfikacja w programie 500 zł na dziecko, w pierwszej kolejności będzie obejmowała prawidłowość wypełnienia wniosku pod względem formalnym, czyli:
– wniosek musi być złożony na obowiązującym druku,
– dane osoby uprawnionej i dzieci muszą być prawidłowe,
– dokumenty muszą być podpisane przez osobę składającą wniosek.

Świadczenie 500 zł na pierwsze dziecko

Weryfikacja w programie 500+ dotyczy wszystkich wniosków. Jednak ustalenie prawa do świadczenia na pierwsze małoletnie dziecko będzie podlegało szczegółowej weryfikacji. Związane jest to z kryterium dochodowym. Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, gdy zostanie spełniony jeden z warunków:
– w gospodarstwie domowym, gdzie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, dochód netto nie przekracza 1.200 zł na członka rodziny,
– w pozostałych przypadkach dochód netto nie może przekraczać kwoty 800 zł.

Osoba ubiegająca się o świadczenie na pierwsze dziecko jest zobowiązana dostarczyć odpowiednie dokumenty, w tym zaświadczenie o zarobkach i złożyć niezbędne oświadczenia. Wyliczenie dochodu na jednego domownika, nie jest proste, ponieważ oprócz wynagrodzenia o pracę, należy doliczyć jeszcze inne świadczenia, w tym:
– renty inwalidzkie wojenne, dodatki kombatanckie,
– pomoc bezzwrotna uzyskana z zagranicy,
– stypendia – zarówno naukowe, jak i sportowe,
– alimenty i zaliczki alimentacyjne.

Mniej formalności na drugie dziecko

Program 500 plus wspiera przede wszystkim rodziny wielodzietne. Przy świadczeniu na drugie i każde kolejne dziecko nie ma kryterium dochodowego. Wystarczy, że osoba składająca wniosek faktycznie sprawuje opiekę nad nieletnim. Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, która zapewnia pełne utrzymanie lub przebywające z zakładzie karnym, albo w ośrodku wychowawczym.

Szczególny przypadek rozwodników

Kłopoty z prawidłowo składanymi wnioskami mogą mieć rozwiedzeni rodzice, którzy naprzemiennie sprawują pieczę nad małoletnimi dziećmi. W takim przypadku każdy z rodziców składa wniosek oddzielnie. Kwota 500 zł będzie liczona proporcjonalnie. Problem pojawi się w momencie, gdy jedno z rodziców będzie chciało skorzystać ze świadczenia na pierwsze dziecko.


2 comments on “Weryfikacja w programie 500 zł na dziecko

  1. żołnierz Wojska Polskiego pisze:

    Nie ma żadnej weryfikacji w programie 500 plus. Sprawdzają tylko czy dobrze zostały wypełnione dokumenty, to znaczy w odpowiednich rubrykach wpisane pesele i wszystko wypełnione. Nikt nie sprawdza zaświadczenia o zarobkach i innych dokumentów, bo musiałaby to robić armia urzędników. Ale może to i dobrze, bo w końcu Polacy już nie są takimi kombinatorami, jak kiedyś.

  2. Gosiaczek pisze:

    Jestem ciekaw tylko czy kiedykolwiek będzie weryfikowane to na co te pieniądze w programie 500 plus są wydawane. Bo przecież nie ma żadnych wątpliwości, że jest duża grupa ludzi, którzy tą kasę przelewają ale w gardło. Alkohol, papieroski, jak ma być dobrze, skoro wszystko służy tylko i wyłącznie temu, żeby zaspokoić swoje oczekiwania, a o dzieciach się w tym w ogóle nie myśli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *