Wniosek o wypłatę 500 zł na dziecko

Wniosek o wypłatę 500 zł na dziecko
Oceń nasz wpis!

Od 1 kwietnia można składać wniosek o wypłatę 500 zł na dziecko w Urzędach Miasta i Gminy, w punktach mobilnych do tego wyznaczonych, oraz internetowo i za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wzór wniosku o 500 zł na dziecko już jest dostępny. Wypłaty będą realizowane od lipca, z wyrównaniem od kwietnia.

500 zł na dziecko tylko na urzędowym druku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej przygotowało wzór obowiązującego formularza pod nazwą „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego”. Składa się on z dwóch części, pouczenia oraz dodatkowych oświadczeń, które należy wypełnić, gdy wniosek będzie składany na pierwsze dziecko.

Limit wieku i dochodów

Z programu może skorzystać każda rodzina, która posiada co najmniej dwoje dzieci poniżej 18-tego roku życia. Bez badania sytuacji materialnej rodziny, świadczenie przysługuje na drugie i każde następne dziecko. Osoby sprawujące opiekę nad jednym dzieckiem, lub rodziny wielodzietne, które chcą uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko, muszą mieć niższe dochody niż:
– 800 zł miesięcznie na jednego domownika,
– 1.200 zł miesięcznie na jednego domownika, gdy dziecko jest niepełnosprawne.

500 zł na dziecko? Liczy się rok 2014

Dochód na członka rodziny liczony jest na podstawie dokumentów z roku 2014. Jeżeli w roku 2015 sytuacja rodziny uległa pogorszeniu i osoba występująca z wnioskiem to uprawdopodobni, również uzyska świadczenie. Do wyliczenia dochodu bierze się również pod uwagę dzieci w wieku do 25 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jeden wniosek na wszystkie dzieci

Każda osoba uprawniona składa tylko jeden wniosek. W części I należy zaznaczyć, czy świadczeniem ma być objęte pierwsze dziecko. Od tego zależy dalszy sposób wypełniania dokumentu. Osoby ubiegające się o świadczenie na pierwsze dziecko muszą podać dane bardziej szczegółowe. Dołączone do wniosku oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych.

Tylko dla osób opiekujących się małoletnimi

Ustawa precyzuje, kto może składać wniosek w programie 500 zł na dziecko. Tylko rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad małoletnimi. Tak więc świadczenie nie przysługuje, jeżeli:
– dziecko jest umieszczone w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie,
– dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Natomiast świadczenie przysługuje cudzoziemcom, przebywającym na terenie Polski, którzy:
– mają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
– są obywatelami państw, z którymi Polska ma podpisane dwustronne umowy o zabezpieczeniach społecznych.

Wątpliwości wobec wypłaty 500 zł na dziecko

Program rządowy jest realizowany poprzez Urzędy Samorządowe. Osoby przeszkolone i odpowiednio przygotowane pomogą wypełnić wniosek oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji. O ile nie ma większej trudności z wypełnieniem wniosku o świadczenie na drugie i każde następne dziecko, to osoby starające na pierwsze, mogą mieć kłopoty. Dlatego warto skorzystać z porady, aby przygotować odpowiednie zaświadczenia i prawidłowo wypełnić oświadczenia o dochodach.


2 comments on “Wniosek o wypłatę 500 zł na dziecko

  1. szukający pisze:

    Ktoś się orientuje czy wniosek na 500+ można pobrać w internecie? Bo nigdzie nie mogę znaleźć tego druczku, wszędzie tylko porady jak wypełnić, a tak bym sobie druknął, wypełnił zgodnie z instrukcjami, wysłał i byłoby po problemie. Nie trzeba by było po urzędach biegać.

    • żuraw pisze:

      Jak zalogujesz się do swojego banku na konto, to wszystkie mają już zakładkę 500+. To łatwe krok po kroku kierują cię co wpisać, a jak jest np. błąd i za mało liczb w peselu to tego nie przeskoczysz i nie przejdziesz dalej dopóki nie uzupełnisz poprawnie. Zwłaszcza, że im też zależy na poprawności, więc napisali takie programy informatyczne, które od razu to weryfikują i nie pozwalają na najczęściej popełniane błędy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *